Politicus, bankier of advocaat?

Puppet-X improvisatie poppenshow voor volwassenen de heer van de Broek